Før du går ind i træningssalen

 • Sørg for, at din mobil er slukket/lydløs (så du ikke forstyrrer dine partneres fokus under træningen).
 • Sørg for, at negle på hænder og fødder er kortklippede og filede (så du ikke river dine træ­nings­part­ne­re).
 • Sørg for, at du selv - og dit træningstøj - er ren og velsoigneret (så dine træningspartnere synes, at du er behagelig at træne med). Tøjet skal vaskes mindst én gang om ugen – og gerne efter hver træ­ning!
 • Sørg for at tage diverse smykker, f.eks. halskæder, armbånd, ure, ringe, ørenringe etc. af (så hver­ken du selv eller dine træningspartnere kommer til skade).
 • Indstil dig på at opføre dig høfligt og værdigt - det er ikke god stil at råbe, synge, fløjte etc. i dojo'en (det ødelægger dine træningskammeraters koncentration og fokus).

      Når du kommer ind i træningssalen

 • Sæt dig i SEIZA og buk for SHINDEN (billedet-og-de-japanske-skrifttegn). På denne måde viser du respekt og taknemmelighed over for aikido, dine læreres lærere og alle dem, der har medvirket til, at du kan træne her i dag.
  • HVIS DU KOMMER, EFTER AT TRÆNINGEN ER STARTET: Sæt dig i SEIZA (knælende siddestilling) lige inden for døren, buk for SHINDEN, og bliv siddende, indtil instruktøren giver tegn til, at du kan glide ind i træningen (så du ikke kommer til at forstyrre dine træningspartnere). Buk så for instruktøren og glid diskret ind i træningen.
 • Se, om der er noget, du kan hjælpe med i form af klargøring (lægge måtter på plads el.lign.), så det ikke er dine træningskammerater, der skal lave alt arbejdet.

      Ved timens begyndelse

 • Der bliver givet signal (ofte to klap), når det er på tide at stille / sætte sig på række.
 • Find din plads i rækken af andre mennesker. Bemærk, at man sidder efter rang: De højest-rangerende til højre (når man sidder og ser frem mod SHINDEN), de lavest rangerende til venstre.
 • Hvis instruktøren siger "MOKUSO", lukker du øjnene og mediterer (hvis du ikke ved hvordan, så bare sid stille, og spørg en af de andre efter timen - de vil gerne hjælpe dig), indtil instruktøren siger: "(MOKUSO) YAME", hvorefter du åbner øjnene igen.
 • Når instruktøren bukker for SHINDEN (billedet-og-de-japanske-skrifttegn), bukker du (og de andre) også. Hvis du er i tvivl om hvordan, så bare efterlign de andre - og spørg så en af dem efter timen.
 • Når instruktøren bukker mod jer og siger ONEGAISHIMASU (udtales o-ne-gaj-sji-mas'), bukker du (og de andre) mod instruktøren og siger også ONEGAISHIMASU. Det svarer til engelsk "Please" og er en anmodning fra instruktøren om at være opmærksomme og træne seriøst, mens I anmoder instruktøren om at undervise jer og dele sin viden med jer.

      Under træningen

 • Efter ’indledningsceremonien’ vil man typisk rejse sig op og begynde opvarmningen.
 • Herefter bliver man undervist, og din rolle er ret enkel: Følg instruktørens anvisninger, når du har få­et en instruktion – og hvis du er lidt i tvivl, så se, hvad de andre gør. Det er upassende at begynde at diskutere med instruktøren; hvis du har noget, du gerne vil spørge om, så vent til efter timen.
 • Hver gang, instruktøren har vist en teknik, træner man normalt teknikken sammen med en partner. Man finder sammen to og to (og har ofte den samme partner hele timen), og starter med at bukke høfligt for hinanden. Derefter træner man. Den mere erfarne (SEMPAI) guider og hjælper om­sorgs­fuldt den mindre erfarne (KOHAI), og den mindre erfarne prøver respektfuldt at følge med efter bedste evne. Når man er færdig med øvelsen, bukker man igen for hinanden og sætter sig straks.
 • Hvis man bliver i tvivl om noget meget vigtigt, spørger man instruktøren. Dette foregår selvfølgelig ikke ved at råbe tværs gennem dojo'en, men ved, at man 1) siger undskyld til sin partner for at forlade ham/hende, 2) går (diskret!!) hen ved siden af instruktøren og 3) lader være med at afbryde instruktøren, hvis han/hun er midt i en samtale. Når instruktøren er "ledig", siger man "Undskyld" (gerne på japansk: "SUMIMASEN" - udtales "su-mi-ma-sæn"; det er godt at få disse japanske udtryk ind på rygraden, inden man rejser med til Japan). Derefter fremfører man sit ærinde.

      Ved timens afslutning

 • Når instruktøren giver tegn/siger til, sætter man sig på række som ved starten af timen.
 • Hvis instruktøren siger "MOKUSO", lukker du øjnene og mediterer, indtil instruktøren siger: "(MOKUSO) YAME", hvorefter du åbner øjnene igen.
 • Når instruktøren bukker for SHINDEN (billedet-og-de-japanske-skrifttegn), bukker du (og de andre) også.
 • Når instruktøren bukker mod jer og siger ARIGATO GOZAIMASHITA (udtales a-ri-ga-too-go-zaj-masj-ta), bukker du (og de andre) mod instruktøren og siger DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA (udtales do-mo a-ri-ga-to go-zaj-masj-ta). Begge dele betyder "Mange tak" og er en tak fra instruktøren for at være opmærksomme og træne seriøst, mens I takker instruktøren for at undervise jer og dele sin viden med jer.
 • Hvis der er nogen praktiske meddelelser (om aften-te, arrangementer el.lign.), kommer de ofte herefter.
 • Til sidst, når instruktøren giver tegn/siger til, rejser man sig op, og derefter finder man sin(e) træningspartner(e) igen, og bukker siddende for hinanden, mens man takker for træningen endnu en gang (DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA).
 • Hold øje med, om der er ting, du kan hjælpe med (evt. lægge måtter på plads, evt. fejning el.lign.).
 • TIP: De højeregraduerede har en mørk buksenederdel (HAKAMA) på. Efter timen tager de den af og folder den sammen efter et sindrigt japansk system, mens de snakker sammen om forskellige ting. Du er velkommen til at sætte dig hen til dem, for ofte taler de om ting, som er gode at vide i aikido-sammenhæng - og det er også et oplagt tidspunkt for dig at stille nogle af alle de spørgsmål, du går og tænker over. Vær høflig (som altid), men vær ikke bange for at spørge - de højtgraduerede har et ansvar for at hjælpe de mindre erfarne frem, ikke mindst ved at svare på spørgsmål, så de hjælper meget gerne.

      På vej ud af træningssalen

 • Check for en sikkerheds skyld, om der er mere, du kan hjælpe med.
 • Check, om du har husket tegnebog, ur etc.
 • Som det sidste, inden du går ud af selve træningssalen: Sæt dig i SEIZA, og buk (endnu en gang) for SHINDEN (billedet-og-de-japanske-skrifttegn).

      Generelt

 • Der er mange ting, man kan komme i tvivl om, især i starten - men spørg endelig de andre. De er glade for deres aikido og deres dojo, og vil gerne dele deres viden med dig.
 • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal bukke på et givet tidspunkt, så buk! Et ’unødvendigt’ buk bliver tolket som et tegn på, at man gør sig umage, er beskeden og er et sympatisk menneske. For få buk (efter de første par uger) kan give indtryk af, at man er selvtilfreds og ikke respektfuld.
 • Følg anvisningerne fra instruktøren og de øvrige sortbælter – de har frivilligt og uselvisk påtaget sig at hjælpe dig, og det er selvfølgelig ikke i orden at brokke sig og diskutere (men høflige spørgsmål på rette tid og sted er altid velkomne).
 • Tal venligt til andre - det gælder alle, men især de, der har lavere rang, end du har, vil være glade for at blive behandlet med omsorg og hensyn.
 • Den ledende instruktør i dojoen tiltaler man normalt "Sensei" ("Hr. lærer"). De øvrige sortbælter - samt evt. de andre, der har højere rang, end man selv har - tiltaler man normalt "Sempai" ("Du, som er min mere erfarne guide"). De øvrige i dojoen tiltaler man med deres navn, gerne tilføjet "-san" (f.eks. "Ole-san"). Dette kan virke akavet midt i Odense, men er godt at få ind på rygraden, inden man rejser med til Japan eller andre dojoer.

      Nøgleord, så du aldrig kommer galt afsted

 • Respekt  - du ved, at hvert menneske er et univers i sig selv, og du behandler derfor alle pænt, ligesom du behandler dojo'en pænt. Dine "Sempai" - og endnu mere din "Sensei" - bruger frivilligt deres tid og energi på at hjælpe dig, så dem skylder du særlig respekt!

 

 • Omsorg  - du ved, at de andre er dine brødre og søstre i aikido, og du hjælper og støtter dem. Du har allerede bemærket, at de højtgraduerede og instruktørerne ikke kommanderer rundt med folk eller råber "Elendige svumpukler" etc., men at de behandler alle med omsorg og guidning (der skal virkelig stor respektløshed el.lign. til for at få skældud i aikido!) - og derfor vælger du at optræde på samme måde over for alle, og især over for dem, der har lavere rang, end du selv har.

 

 • Selv-forbedring  - du ved, at aikido ikke handler om at blive bedre end de andre, men om at blive bedre end dig selv (dvs. bedre i dag, end du var i går). Derfor følger du instruktørens anvisninger (uden at diskutere, holde ’fagforeningsmøder’ etc.), og hjælper dine træningspartnere med også at udvikle sig.

 

 • Harmoni  - du ved, at der kan være gnidninger mange steder i verden (arbejde, familie ...), og derfor bidrager du med din væren til, at dojo'en er et sted, hvor alle føler sig godt tilpas og velkomne. Du gør dette ved at vise respekt og omsorg for andre, og ved at arbejde med at forbedre dig selv.

Samtidig opdager du, at træningen handler om at harmonisere dig med din "modstander", så konflikt bliver til kontakt, som kan åbne vejen til konsensus.

Efterhånden opdager du, at dette også gælder i resten af tilværelsen.