AIKIDO

Aikido er en japansk kampkunst, hvis oprindelse kan føres tilbage til 1100-tallet, hvor Yoshimitsu MINAMOTO (1045-1127) udviklede kunsten på basis af årelange studier af fysiologi og biomekanik. Hans vision drejede sig om at få kontrol over og derefter fastholde eller kaste en modstander ved at 'låse' dennes krop. Kunsten indeholder derfor en række teknikker, hvor udøveren - via sin viden om knogler, muskler og bindevæv - billedligt talt bruger modstanderens egen krop som spændetrøje for modstanderen!


I sin moderne form består aikido stadig af de samme teknikker, omend i et mindre udvalg og i lidt blødere versioner, destilleret i årene før og efter Anden Verdenskrig af Morihei UESHIBA (1883-1969). Ændringerne skyldes UESHIBAs indførelse af et nyt og meget kontroversielt sigte i kampkunsten:

Målet om at anvende teknikkerne til at skade modstanderen mindst muligt; om at anvende træningen til at udvikle kropsbevidsthed, god holdning og gode bevægelser; om at udnytte aikidos træningsform til at fremme hensyn og samarbejde hos udøverne; og om derigennem at fremme mental trivsel og livsglæde, som vokser naturligt, når man færdes i og oplever positivt samspil med andre.

Selv om UESHIBA i teknisk forstand bedst kan beskrives som en meget nænsom nyfortolker, var hans radikale udskiftning af træningsmålene så betydningsfuld, at han blandt aikidoudøverne i Japan normalt omtales som "Kaiso" - Grundlæggeren - og hans Retningslinjer fra 1938 er stadig fyrtårnet for den daglige træning.

SENSEI

Enkaku Dojos leder (jap. Dojo-cho) er Victor M. Merea Ortega – akademiøkonom, zumba- og fitness-instruktør, og bodyguard på mellem-risiko-niveau (WBF).

Victor Sensei begyndte sin aikido-karriere for mere end 35 år siden i sin fødeby Lima i Sydamerika. Inden da havde han trænet karate og kendo i nogle år, men aikido skulle vise sig at blive hans skæbne.

Victor Senseis første aikido-lærer kunne tydeligt se, at den unge mand havde et særligt talent for aikido, og da Victor Sensei skulle på universitetet, tog læreren kontakt til selveste Reishin KAWAI – Shihan, 8. dan – dén japaner, som egenhændigt havde indført aikido i Sydamerika mange år forinden.

Efter et møde traf KAWAI den usædvanlige beslutning at invitere Victor Sensei til at blive uchi-deshi og bo hos familien KAWAI i São Paulo i Brasilien, mens han læste på universitetet dér! Victor Senseis liv de næste fem år foregik derfor helt igennem 'på japansk', og med aikido-træning morgen, middag og aften.

(En uchi-deshi er en elev, som så at sige bliver delvis adopteret af sin læremester, og bor og træner hos mesteren på fuld tid. Dette var den gamle, japanske måde at lære kampkunst på – en måde, som i vore dage stort set ikke findes mere, ikke engang i Japan.) 

Årene gik, og Victor Sensei blev med tiden Shidoin, 6. dan. I 2002 flyttede han til Danmark og grundlagde Reishin Dojo - forløberen for Enkaku Dojo.

For Victor Sensei er det afgørende, at træningen her i Danmark er teknisk helt på linje med træningen i Hombu Dojo (aikidos internationale hovedskole i Tokyo) - og af samme grund rejser han hvert år til Hombu Dojo for at sikre, at både det tekniske niveau og aikido-pædagogikken i Enkaku Dojo er up to date.

TRÆNING

Træningen i aikido foregår i par. Instruktøren demonstrerer en teknik, hvorefter hvert par hjælper hinanden med at udføre den.

Alle grader træner sammen, og en vigtig del af aikidos kultur er, at de mere erfarne (sempai) sætter en ære i at guide og opmuntre de mindre erfarne (kohai) med tålmodighed og varme.

Aikido lægger vægt på fordybelse, fremme af kroppens struktur og sammenhæng, samt mental udvikling - via konstruktivt samspil.


I Enkaku Dojo er der kun voksenhold (fra 15 år), og træningen ligger på disse tidspunkter:


Tirsdage   19.00-20.00

Torsdage  19.00-20.00


Pris: 280,-/måned

- men man er naturligvis velkommen til en gratis prøvetime!Her er et fire minutters YouTube-klip, der fortæller lidt om, hvad aikido er, og hvor man kan se, hvordan basistræning i aikido foregår - i Japan, og i Odenses centrum.

Der er også klip, der viser 'skoleeksempler' på basisteknikker, dvs. den form, man tilstræber det første års tid af sin træning.

For at holde klippet nede på ca. fire minutter har der ikke været plads til også at vise nogle af de mere avancerede teknikker, og heller ikke de mere 'realistiske' træningsmåder, der bliver tilføjet, når man er kommet dybere ind i aikido.